Agentie detectivi Bucuresti
Capitolul V – Dispozitii finale – Agentie detectivi Bucuresti
Art. 25 – Agentie detectivi Bucuresti
Controlul activitatii specifice desfasurate de societatile specializate si de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectueaza de politisti anume desemnati de catre Inspectoratul General al Politiei Romane, cu avizul Ministerului Public.

Art. 26 – Agentie detectivi Bucuresti
Inspectoratul General al Politiei Romane tine evidenta tuturor detectivilor atestati, a societatilor specializate si a cabinetelor individuale de detectivi particulari.

Art. 27 – Agentie detectivi Bucuresti
Nomenclatorul de activitati din economia nationala se completeaza cu activitatea de detectiv particular.

Art. 28 – Agentie detectivi Bucuresti
(1) Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile legale privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania.
(2) Documentele necesare pentru dobandirea calitatii de detectiv particular, altele decat cele prevazute la alin. (1), eliberate cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, de catre autoritatile statului de origine sau de provenienta, sunt recunoscute in conditiile legii.

Art. 29 – Agentie detectivi Bucuresti
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I*).
(2) In 60 de zile de la publicare, Inspectoratul General al Politiei Romane si Serviciul Roman de Informatii vor elabora proiectul normelor de aplicare a prezentei legi, pe care il vor supune aprobarii Guvernului.
——–
*) Legea nr. 329/2003 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 23 iulie 2003.

Art. 15 – Agentie detectivi Bucuresti
(1) In organizarea si desfasurarea activitatii detectivii particulari din societatile specializate si din cabinetele individuale au obligatia:
a) sa intreprinda investigatii numai in baza unei conventii scrise incheiate cu clientul;
x
b) sa infiinteze un registru numerotat si sa il inregistreze la inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, la Directia generala de politie a municipiului Bucuresti, in care vor tine evidenta cazurilor investigate;
c) sa comunice datele si informatiile solicitate de procuror sau de instanta de judecata, pentru solutionarea unor cauze penale;
d) in cazurile in care constata ca informatiile obtinute vizeaza siguranta nationala, sa sesizeze de indata autoritatile cu atributii in domeniu; Agentie detectivi Bucuresti
e) sa angajeze si sa foloseasca pentru activitatile specifice de investigatii numai persoane care au calitatea de detectiv particular;
f) in raport de posibilitati si pe baza unor conventii, sa primeasca in practica elevi ai scolilor de detectivi particulari.
(2) Societatile specializate si cabinetele individuale de detectivi particulari isi intocmesc regulament de organizare si functionare, care se aproba prin dispozitie scrisa a conducatorului executiv al societatii sau a sefului cabinetului individual, dupa caz.

Agentie detectivi Bucuresti